Bijdragen aan

Sluit je aan bij onze missie en investeer!

Visie en Missie

Mastr is de plek waar middelbare scholieren zich kunnen ontwikkelen tot de beste versie van henzelf. Mastr bereidt de leerling voor op hun toekomstige plek in de maatschappij. De macht over zijn of haar leerweg ligt echter bij de scholier zelf. Mastr ondersteunt, helpt en begeleidt. Ons motto: Power to the students! 

Mastr maakt leren voor de student leuker, gemakkelijker en succesvoller. Door gebruik te maken van het platform van Interclass, scoren leerlingen gemiddeld een 1,02 hoger cijfer dan bij hun voorgaande toets. Interclass biedt met haar product Mastr dé oplossing voor middelbare scholieren, die extra hulp nodig hebben bij het leren van hun toetsen en voor middelbare scholieren, die een extra uitdaging zoeken naast de reguliere beschikbare boeken. Mastr is een nieuwe online leeromgeving die -met behulp van moderne technologie- aanvullend, interactief en passend studiemateriaal voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs aanbiedt. 

Gelijk onderwijs voor iedereen

Mastr gelooft in kwalitatief en gelijkwaardig onderwijs voor iedereen. Helaas is er in Nederland anno 2019 nog geen sprake van geheel kwalitatief en gelijkwaardig onderwijs voor iedereen. Wij zien steeds grotere verschillen tussen scholen en individuele leerlingen ontstaan. 

Een onderdeel van de missie van Mastr is om deze problemen aan te pakken en te verhelpen door het inzetten van technologie en interactiviteit in het Voortgezet Onderwijs!

Doelstelling

Mastr zet deze missie voort door het actief inzetten van de online leeromgeving Mastr bij verschillende scholen èn scholieren. 

Wij bieden verschillende abonnementen aan om Mastr voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te maken. Flexibel en goed online onderwijs in Nederland en in de toekomst uiteraard ook voor de hele wereld! Naast de reguliere middelbare schoolvakken zal Interclass ook haar eigen vakken ontwikkelen, waardoor leerlingen beter worden voorbereid op het leven na de middelbare school. Ook ontwikkelt Interclass een handige Mastr app die de leerling helemaal klaarstoomt voor zijn of haar toetsen!

Marktomgvang

Tijdens het schooljaar 2017-2018 had Nederland 979.527 leerlingen op het voortgezet onderwijs, ruim 8.000 leerlingen die thuis geschoold werden en 648 middelbare scholen. Dit geheel is de potentiële afzetmarkt van Interclass. De markt blijft door de komst van nieuwe leerlingen en het afscheid van examenleerlingen altijd in beweging. Interclass streeft naar de positie van marktleider in Nederland. De doelstelling van Interclass is dan ook om minimaal 392.000 leerlingen aan Mastr te kunnen binden.

Groeistrategie

De ambitie is om eind 2023 tenminste 70.000 scholieren en 80 scholen aangesloten te hebben op het platform van Mastr. Interclass zal in 2023 een breed scala aan reguliere vakken, lange- en minicursussen en een op zichzelf staand IT platform hebben ontwikkeld. Om deze ambities zo snel mogelijk waar te maken sluit Interclass samenwerkingen met zowel strategische content en marketing als IT partners. Op deze manier kan groei op een snelle en efficiënte manier worden gerealiseerd.

Wat zeggen leerlingen over Mastr?

Wat leerlingen zeggen over Mastr

Adres

Stokerkade 14 1019 XA Amsterdam

info@mastr.nu

Tel: 06 41 28 37 97

  • Facebook Basic Black
  • Black Instagram Icon

© 2016 Interclass